Odlitky a obrobení

V rámci spolupráce ve skupině s Královopolskou slévarnou, s.r.o. nabízí firma zajištění souboru odlitků a jejich obrobení.
Statické odlitky v rozmezí vah 10 - 4500 kg. V šířkových a délkových rozměrech 100 - 4000 mm, výška 2000 mm.
Dále odstředivé lití trubek, pouzder, přírub, bimetalické trubky apod.
Lití do keramických forem 5 - 250 kg. Licence UNICAST.
V základní nabídce má firma 150 druhů litých materiálů podle světových standardů:
  • uhlíkové oceli pro všeobecné použití
  • nízkolegované oceli pro použití za normálních a zvýšených teplot
  • nízkolegované oceli pro všeobecné použití za snížené teploty
  • korozivzdorné oceli včetně austeniticko-feritických (duplexních)
  • žáruvzdorné oceli a slitiny
  • otěruvzdorné oceli a litiny
  • litiny s kuličkovým grafitem a austenitické litiny s kuličkovým grafitem

ERGOZET s.r.o., Těžební 1256/2c, 627 00 Brno, Czech Republic info@ergozet.cz, Tel. +420 537 020 970, Fax +420 239 017 738    I    © ERGOZET, 2020